Abgeschlossene Projekte | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Abgeschlossene Projekte

105_Lit_voc-logo      104_Solaris_logo-n      cb-labmarket-logo        e-tu-modu png       Unikom logo        Flyer_Medienumgang_BG   LernLehm_logo_bg ECOES-A

jobart_logo

 

“Заедно за Европа без дискриминация” (“Together, for a Europe without discrimination”)

Проект „SENSEation” – Проект на партиципативната демокрация в рамките на програма „Младежта в действие”