Проекти | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen
29
май
2017
На 20.05.2017 г. се завърнаха участниците в проект „Фокус Дуал“ – Стратегическо партньорство между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение. Партньор по проекта е Индустриално-търговска камара Остбранденбург, Германия. Представители от петте клона на ДП
Цялата информация →
20
дек
2016
На този въпрос беше даден отговор по време на седемдневното обучение на строителни специалисти, проведено от 09.12.2016 г. до 19.12.2016 г. в ДП „БГЦПО“-клон Плевен. Обучението беше на тема „Сградни обвивки“, осъществено в рамките на Проект  BUILD UP Skills EnerPro, Програма Интелиген
Цялата информация →
17
ное
2016
В периода от 14.11.2016 г. до 16.11.2016 г. в Българо-германския център в гр. Плевен се проведе обучителен семинар „Сградни инсталации“ в рамките на Проект  BUILD UP Skills EnerPro”, Програма Интелигентна енергия – Европа. Целта на обучението е формиране на основни знания и умения за
Цялата информация →
26
яну
2015
На 23.01.2015 година в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ – клон Стара Загора се проведе заключителна конференция по проект „Шанс за младежи в риск“ (МЛАД ШАНС) BG051PO001-7.0.07-0240-C0001. Д-р Любов Попова презентира целите и постигнатите в проекта резулта
Цялата информация →
03
окт
2014
На 03.10.2014 г. приключи обучението на десет младежи, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Плевен, които имаха възможност да участват в курс по професионално ориентиране в рамките на проект „Млад шанс“ BG051PO001-7.0.07-0240-С0001. Екип от преподаватели
Цялата информация →