Официален финал на проект "Млад шанс"! | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen
26
яну
2015

Официален финал на проект „Млад шанс“!

На 23.01.2015 година в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ – клон Стара Загора се проведе заключителна конференция по проект „Шанс за младежи в риск“ (МЛАД ШАНС) BG051PO001-7.0.07-0240-C0001.

Д-р Любов Попова презентира целите и постигнатите в проекта резултати, след което прикани мултипликаторите и преките участници в обученията да споделят своите впечатления и преживявания по време на проведения социален експеримент, обхванал 47 безработни младежи.

Г-жа Попова предложи на присъстващите представители на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта въвеждане на нова подготвителна мярка за младежи до 29 г., предхождаща професионалното обучение и включваща: Професионално ориентиране; Стабилизиране на личността; Мотивиране за учене и труд; Социализиране; Търсене на работа и други важни общи теми.

Официални гости на събитието бяха:

– Ивайло Калфин – заместник министър председател и министър на труда и социалната политика,

– Детлеф Лингеман – Посланик на Германия в България,

– Николай Николов – заместник изпълнителен директор на Агенция по заетостта,

– Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда“ към Министерство на труда и социалната политика,

– Максимилиан Ерхард – мениджър на „Клъстер за дуално обучение“, създаден от Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара,

– Леонхард Нийдервимер – представител на партньорската организация от Австрия BFI (Институт за насърчаване на професионалното обучение, Горна Австрия)

– Петър Бакфиш –  представител на партньорската организация от Германия IB (Интернационалер Бунд)

P1100527 P1100522  P1100514 P1100520

 

 

 

Александра Тодорова, Експерт "Връзки с обществеността и организатор обучение"