Участниците в курс "Автоматизирани системи" представиха пред обучаеми от курс "Помощник възпитател" изработени от тях модели на автоматизирани системи | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen
19
апр
2023

Участниците в курс „Автоматизирани системи“ представиха пред обучаеми от курс „Помощник възпитател“ изработени от тях модели на автоматизирани системи

Участниците в курс „Автоматизирани системи“ представиха пред посетители от курс „Помощник -възпитател“ автоматизирани модели на поточна линия, управление в зависимост от температурата, управление в зависимост от светлината, регулиране на постояннотокови двигатели по скорост и реверс на двигатели. Моделите бяха последователно демонстрирани от различни обучаеми, които даваха необходимите разяснения и правиха паралел относно практическото им приложение. Мероприятието приключи с бурни аплодисменти за конструкторите на моделите. Специалност „Автоматизирани системи“ е особено перспективна и търсена на пазара на труда поради нарастващата необходимост от автоматизация на производствените процеси.

P1220035 P1220034 P1220033 P1220032 P1220031 P1220014 P1220005