E-TU-MODU | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

E-TU-MODU

“Разработване и изпробване на е-обучителни модули за обучаване на преподаватели по професионално обучение като е-тутори в Европа”.
Leonardoe-tu-modu png da Vinci, трансфер на иновации

Продължителност: 29.09.2008 – 28.09.2010
Координатор: Stiftung Bildung & Handwerk, Германия
Партньори:
консорциум от 8 партньорски организации
• Stiftung Bildung & Handwerk, Германия
• Leading Interactive GmbH, Германия
• Saksa Tehnoloogiakool Pärnu, Естония
• Pro-Eco d.o.o., Словения
• Noorderpoort College, Холандия
• Българо-германски център за професионално обучение – Плевен, България
• Innovación y Cualificación, S.L., Испания
• Университ в Падерборн, Център за професионално образование и обучение, Германия

Специфични цели на проекта:
• Концепция и разработване на E-обучителни модули за обучаване на преподаватели по професионално обучение като „E-тутори“ в Европа (на немски, английски, по възможност и на другите езици в консорциума, например словенски, холандски, български, испански)
• Обучение на преподаватели по професионално обучение като „E-тутори“ чрез изпробване на разработените E-обучителни модули в професионални училища напр. в институции за квалификация и преквалификация в избраните страни от консорциума (Германия, Холандия и България), изграждане на устойчив „E-екип за компетенции“ в училищата и институциите.
• Иновативен и научен трансфер към темата E-обучение в професионални училища в Европа (както за целевите групи ,така и за участващите организации)
• Подпомагане на съвместната работа между професионалните училища и институции за професионална квалификация и преквалификация от различни европейски страни, насърчаване изграждането на международни мрежи от учители и преподаватели в професионални училища.
• Трансфер на успешни практики от „E-Berufschule“, „ACE“ и „E-Compete“ (други подобни проекти).

Очаквани резултати на проекта:
• Разработване на Е-обучителни модули за обучаване на преподаватели по професионално обучение като „E-тутори“ в Европа . Тези модули в последствие биха могли да се приспособят и предлагат и на хора със зрителни проблеми.
• Чрез използване на тези модули в избраните страни от консорциума (Германия, Холандия и България) ще се сформират така наречени „E-тутори“ и „E- екипи за компетенции “ в професионалните училища и институциите за професионално обучение.
• Изпробване на модулите в Berufschule – Падерборн, Германия, както и в Noorderpoort College (Холандия) и в БГЦПО Плевен.
• Изграждане на проектна интернет страница , която ще работи като своеобразен форум.
• Сертифициране на разработената по проекта учебна програма за „E-тутори“ и предоставяне на целевата група за ползване.

Тук може да намерите допълнителна информация за проект E-TU-MODU:

Брошура_e-tu-modu_Немски език

Брошура_e-tu-modu_Английски език

Брошура_e-tu-modu_Български език

Брошура_e-tu-modu_Словенски език

Брошура_e-tu-modu_Испански език

Брошура_e-tu-modu_Нидерландски език

Брошура_e-tu-modu_Естонски език

Брошура_e-tu-modu_Немски език

 Линк към сайта на проекта

 www.etumodu.eu

http://www.stiftung-bildung-handwerk.de/s-b-h/159-e-tu-modu.html

Новини:

Работен семинар на тема “Електронно обучение” в БГЦПО – Плевен

Сертифициране на служителки от БГЦПО – Плевен от университета в Хаген

БГЦПО в Плевен – домакин на трета работна среща по проект „E-TU-MODU”

Tрета интернационална среща по проект  E-TU-MODU

Статия от вестник „Посредник“ : Втора работна среща по проект E-TU-MODU в Естония

Първа работна среща по проект за Електронно обучение

 Архив на проектите