Разработване на ръководство за енергийно ефективно саниране на сгради – Euro EnEff | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Разработване на ръководство за енергийно ефективно саниране на сгради – Euro EnEff

Програма „Учене през целия живот“, Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Продължителност: 24 месеца, 2008 – 2010
Инициатор: Камара на строителите в България
Партньори: Българо-германски център за професионално обучение Плевен, „Главболгарстрой”АД,  „Ем Джи Ем” ООД, Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. – Германия , Casa de Meserii a Constructorilor – Румъния, GOA-INFRA-Холандия, Instituto technologigo de la Construccion-Испания
Цел:
Разработване на ръководство за енергийно-ефективно саниране на сгради, основано на опита на немските и холандските партньори
Резултат:

Съвременно обучително ръководство, съобразено с нуждите на преподавателите  и обучаемите, интерактивно, прилагащо съвременните обучителни техники
Целева група:
Обучители в професионални гимназии по строителство, в ЦПО и технически ръководители, мениджъри и непряк ползвател – МСП