Проект на партиципативната демокрация "SENSEation" | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Проект на партиципативната демокрация „SENSEation”

Проект „SENSEation” – Проект на партиципативната демокрация в рамките на програма „Младежта в действие”

Номер на проекта: HU-13-010-2010-R3

Продължителност: 15 месеца 01.10.2010 – 31.12.2011

Инициатор: NGO „HEEDA”, Унгария

Страни участници: Унгария, България и Германия
– 2 партньорски организации за страна

(За България – Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” и „Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи” ( РЦПСП), Плевен).

Директни и индиректни участници: 4 мултипликатори (на възраст: 18-25) + 100 участници от всички страни партньори, които участват в дейностите по проекта, което възлиза на общо 312.

Целева група: Млади хора с физически или умствени увреждания /таланти.

Финансиране: 25 % от всички разходи по проекта се поемат от участниците и съответните организации. Останалите 75 % от разходите се покриват от бюджета на проекта.


Резюме:

   „SENSEation“ (сетивност, чувствителност) е проект на партиципативната демокрация или среща на млади хора от Европа, младежи с увреждания от общо три европейски държави.
Младите хора ще бъдат ръководители и бенефициенти по проекта.
В рамките на проекта /15 месеца/, общо 312 млади хора ще бъдат въвлечени директно и косвено в проектните дейности.
Планираните проектни дейности ще мотивират младите хора с увреждания да поемат гражданска отговорност, да вземат съдбата си в свои ръце, да се ангажират политически, да повлияят на обществения живот и да допринесат за реални равни шансове.
Демократичният проект допринася за това участниците да се включват активно, съзнателно, доброволно, мотивирано и да поддържат конкретни идеи, предложения и мерки за интердисциплинарно сътрудничество в обществения живот на местно или регионално ниво.
Като резултат от проекта, ще бъде разработена и представена театрална пиеса във всички страни партньори, отразяваща гореспоменатите теми.

Дейности по проекта:

1.Обучение за мултипликатори (06 – 12.12.2010 г. в Плауен, Германия).

2.Първо театрално представление – февруари/март 2011 г., Кемниц, Германия.

3.Второ театрално представление – юни 2011 г., Плевен/Никопол.

4.Трето театрално представление – октомври 2011 г., Kiskunhalas, Унгария.