Проект "Заедно за Европа без дискриминация" | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Проект „Заедно за Европа без дискриминация“

Clipboard01 3 Clipboard01 2 Clipboard01 logo_nfg

 

 

 

 

Проект: „Together, for a Europe without discrimination“/“Заедно за Европа без дискриминация“

Продължителност: 20-30 Ноември 2010 (9 програмни дни)

Място на провеждане: Гърция, остров Тасос 30 участника от 6 държави

Държави: BG,FR, RΟ, IT,ES, GR

Водеща организация: Non formal group of Thasos “ forward it” (Гърция)

Партньорски организации:
– Instituto dei ciechi”Florio e Salamone (Италия)
– Pro the Youth and Students Association in Partium (Румъния)
– G.D.R Valle DEL Gudalhorce (Испания)
– Thalassante (Франция)
– INTERMEDE (Франция)
– REGIONAL ENTERPRISE SUPPORT CENTRE (България)

Резюме:

“Заедно за Европа без дискриминация» е креативен младежки обмен, който среща 30 младежи с различен произход и религия за 9 дни на остров Тасос. Младежите са от 6 младежки организации, произхождащи от 6 европейски страни: Франция, Италия, Румъния, България, Испания и Гърция.
Основната цел е възпитаване на съзнание у младите хора и местните власти за борба срещу бедността и неравностойното третиране поради дискриминация и повишаване на толерантността между младежите посредством артистични и педагогически методи като:
• Форум-театър, представен на две различни места на острова
• Изработване на почетни карти, раздавани на местната общност и участниците.
• Организиране на публичен разговор и дискусия между младежите, местните жители и местните власти и по възможност с членове на Европейския парламент по отношение на различията и бедността и добавяне на социално послание, публикувано във форуми.
• Създаване на уеб страница на езиците на страните-участнички и дискусионен форум
Друг съществен елемент на проекта е участието на незрящи младежи от различни държави.

Целите на проекта:

• Да насърчи толерантността, гражданската активност и солидарността между младите европейци от различни националности и религии, които носят в себе си различни таланти.

• Формиране на смесена група младежи, които ще допринасят за борбата срещу бедността и дискриминацията и ще възпитава следващите поколения за защита на човешките права и борба срещу бедността посредством артистични методи като напр. форум-театър.

• Да генерира идеи и положи началото на дейности, позволяващи междукултурна среща, изпълнена с диалог и креативност, започвайки от местната общественост, от участниците и културните постижения на младежите, които ще трансформират техните знания и опит в драматичнен език, разказващ за бедността и дискриминацията.

• Да даде възможност на младежи от различни религии и полове и младежи с проблеми в зрението да си сътрудничат и да развиват своите таланти. Ние искаме те да осъзнаят своя потенциал, да преодолеят бариерите си и да открият своето място в обществото.

• Ние искаме младежите да поемат отговорности и да изградят своята личност чрез осъзнаване на проблемите преди обмена и също така посредством тяхното участние в различни казуси от ежедневието, чрез интеркултурни анимационни дейности и диалог по време на престоя.
Този тип организация води младежите към самоуправление и самоинициатива в ежедневния живот.

• Да разшири кръгозора на младежите и местните дейци с цел намаляване на предразсъдъците и промяна на разбиранията, защото срещата с “другите ” помага на разбирането и комуникацията.

• Да създаде група от европейски младежи, които ще си помагат взаимно със солидарност и креативност, преодолявайки социалните трудности и мобилизирайки всички сили на хомогенното общество.

• Да позволи на младежите участници да споделят своето мнение с местни и европейски редактори, да разпространят своите идеи и да намерят подходящи методи за борба с бедността и дискриминацията.
• Ние искаме участниците да осъзнаят, че те трябва да бъдат любопитни (за да се учат) и да отворят своето съзнание за срещата с други хора. Младежите трябва да осъзнаят, че да бъдеш различен е богатство и то трябва да бъде обект на уважение.

• Ние искаме младежите да се развиват посредством тяхното участие в процесите и осъществяването на програмата и техните инициативи, за да станат активни граждани, разширявайки своя хоризонт и градейки нови планове.

Повече за мястото на провеждане: остров Тасос/ www.thasos.com;  www.in2greece.com

„Зелен” е по принцип първото прилагателно, което ще чуете, задавайки въпрос на някой, който вече е бил на Тасос. Малко острови в Гърция са с такава природа.
История на Тасос: Според митологията Тасос бил син на финикийския цар Агенор или бог Посейдон, и един от първите заселници на острова, който бил наричан в стари времена още Chryse („злато“). Тасос бил също така брат на Европа, и причината за това негово пътуване била търсенето на неговата изгубена сестра. Друга история разказва че оракулът на Делфи казал на жителите на остров Парос да се заселят на „острова на мъглите“, и тъй като Тасос отговарял на това описание, те се превърнали в първите му обитатели.