Пилотен проект "Иновация в професионалното обучение чрез интеграция на МСП" | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Пилотен проект „Иновация в професионалното обучение чрез интеграция на МСП”

Проектът получи оценка 9 от Национална Агенция “Леонардо да Винчи” и ЕК,
ГРАМОТА в конкурса на EVBB“Европа 2006”,
Първа награда за интересен и значим проект в категория “Международи проекти 2006” от Асоциацията на германските университети и Сдружение „Знание“ в рамките на Дните на ученето през целия живот,
Грамота и Сертификат за качество от НА “Леонардо да Винчи”

Финансиран от програма Леонардо да Винчи (РР 132098)
Продължителност: 01.11.2002 – 31.10.2004

Продукти:
·        Система за анализ на нуждите от обучение в МСП
·        Каталог за нуждите от обучение в МСП
·        Курикулум „Обучение на обучаващи“
·        Учебно помагало за обучаващия
·        Примерни модули за обучение:
o         Изработване на прозорци
o         Сухо строителство на стенни конструкции
o         Основи на чертането с AutoCAD и обмен на чертожна информация през Интернет
o         Практическо обучение и работа на металорежещи машини с цифрово – програмно управление
o         Свързване и полагане на медни тръби
o         Двигатели – техническо обслужване и ремонт
·        Система за сертифициране на предприятия – партньори в професионалното обучение