Кредит•Глина | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Кредит•Глина

LernLehm_logo_bgропейска система за идентифициране, оценка и признаване на компетенции в строителството с глина DE/07/LLP-LdV/TOI/147057

Продължителност на проекта: 24. 10. 2007 – 24. 10. 2009
Инициатор: FAL e.V., Германия
Партньори: 12 организации от Германия, България, Великобритания и Франция

Повече за Кредит•Глина: http://lernpunktlehm.de/ ; www.earthbuilding.eu