ДжобАрт ОнО (Обучение на обучители) | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

ДжобАрт ОнО (Обучение на обучители)

ДжобАрт ОнО (Обучение на обучители)

DE/07/LLP-LdV/TOI/147013

Срок на проекта: 24.10.2007 – 24.10.2009
Инициатор: Die Wille GmbH, Германия
Партньори: 9 партньорски организации от 5 страни
БГЦПО Плевен като партньор за адаптация, обучение и прилагане

Цел на проекта:
• Трансфер на иновативни програми и процедура за прилагане при (продължаващото) обучение
по активни методи на учене на учители и обучители в професионалното образование

Очаквани резултати:
• ДжобАрт рамкови модулни програми за (продължаващо) обучение по активни методи на учене
на учители и обучители от сферата на ПОО