Приключили проекти | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Приключили проекти

Picture1          105_Lit_voc-logo           104_Solaris_logo-n         e-tu-modu png       BASICON        euro-EnEff     LernLehm_logo_bg     ECOES-AUnikom logo         Flyer_Medienumgang_BG        jobart_logo              cb-labmarket-logo


„Професия, качество, перспектива“

„Иновация в професионалното обучение чрез интеграция на МСП“

„Заедно за Европа без дискриминация“ („Together, for a Europe without discrimination“)

Проект „SENSEation” – Проект на партиципативната демокрация в рамките на програма „Младежта в действие”