bgdeen
30
юни
2020

Предстоящ курс по Компютърна грамотност

За кого?

Обучението е предназначено за всеки, който желае да придобие основни знания и умения за работа с Microsoft Windows, програмните продукти Microsoft  Word, Microsoft Excel, PowerPoint, работа с Интернет и електронна поща, с цел прилагането им в професионалната си дейност или за развлечение и разработване на лични проекти.

Какво ще постигнете?

Ще се научите спокойно да работите с операционната система Windows (работа с папки и фалове), с програмите Word и Excel (въвеждане, съхраняване, редактиране, форматиране на текстове и таблици, използване на основни функции за изчисление в електроните таблици), да търсите безопасно различна информация в интернет, да работите с електронна поща, както и да подготвяте презентации с помощта на PowerPoint.

Как?

Обучението е практически ориентирано. Теоретичните постановки са разяснени с практически упражнения и казуси.

 

Продължителност на обучението:

45 учебни часа/11 занятия

Продължителност на едно занятие:

4 учебни часа х 40 мин.

от 17:30 до 20:20 ч.

Занятията се провеждат всеки ден.

Цена: 250 лв.

 

Период на провеждане: 10.07.2020 – 24.07.2020 г.

За записване: гр. Плевен, ул. “Александър Стамболийски” № 16
тел.:      064 882 822; 0885139225

e-mail:  info@pl.bgcpo.bg

Picture1