Предстоящ държавен квалификционен изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия "Маникюрист-педикюрист" | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen
23
юни
2022

Предстоящ държавен квалификционен изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Маникюрист-педикюрист“

Уважаеми курсисти,

Напомняме Ви за предстоящ изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия:

Курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ (16.05.2022г. – 11.07.2022г.).

част теория: 08.07.2022г.   

Начало: 08:30        Място за провеждане: ДП БГЦПО – клон Плевен

част практика11.07.2022г.   

Начало: 08:30        Място за провеждане: ДП БГЦПО – клон Плевен

В тридневен срок, от 12.07.2022 до 14.07.2022, обучаемите лично могат да се запознаят с рецензията на писмената си работа срещу документ за самоличност и  вприсъствието  на представители на комисията.