bgdeen
31
юли
2020

Обучение с пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“ се провежда в ДП „БГЦПО“-клон Плевен

На 27.07.2020г. в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ – клон Плевен стартира курс за обучение по специалност „Основни и довършителни работи“, професия „Помощник в строителството“. Курсът е с продължителност 300 учебни часа и е планиран с пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“ (90 уч.ч.), в т. ч. „Умение за учене“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите“, „Обществени и граждански компетентностти“.

През изминалата първа учебна седмица (27.07.-31.07.2020г.) обучаемите се занимаваха с основните понятия, свързани с ученето, определяне на личния стил на учене, форми на обучение и видове учебни материали. Те приложиха на практика своите умения за работа в екип в поредица от тренировъчни игри – построяване на кула от дървени елементи, сглобяване на хартиен пъзел, рисуване на мозъчна карта и изработване на „Моята лодка в морето на знанието“.

P1190250  P1190280  P1190230