bgdeen
18
окт
2019

КУРС ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ начало 04.11.2019г.

Продължителност на обучението: 660 учебни часа или 85 работни дни.

Продължителност на един учебен ден: 8 учебни часа или 6 астрономически часа

Форма на обучение: дневна
Занятията се провеждат всеки работен ден

Период на провеждане: 04.11.2019 – 06.03.2020 г.
Copy (2) of P1090231  P1090078   P1130463

Накратко за обучението:

Обучението е предназначено за лица, желаещи да се занимават с производство на мебели.

Какво ще научите?
– спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
– подбор на подходящи суровини и материали;
– работа с ръчни инструменти;
– разкрояване на дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини;
– формиране на детайли на абрихт и щрайхмус;
– изработване на профили на детайли на фрезови, шипорезни и стругарски машини;
– производство и ремонт на мебели от дървесина и дървесни материали.

Ако сте безработно лице и сте регистриран в Дирекция „Бюро по труда“:
– за Вас обучението е безплатно,
– за всеки присъствен учебен ден получавате стипендия по 8 лв.
– за тези, които не са от Плевен предлагаме безплатно ползване на общежитие и закуска,
– при определени условия се поемат и транспортни разходи.

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Плевен
гр. Плевен
ул. „Александър Стамболийски” № 16
Телефон: 064 882 822
Мобилен телефон: 0885 139 225
E-mail: info@pl.bgcpo.bg