bgdeen
18
окт
2019

КУРС ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ-начало 08.11.2019г.

КУРС ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ-начало 02.09.2019г.
Период на провеждане: 08.11.2019 – 16.01.2020 г.
Продължителност на обучението: 300 учебни часа или 40 работни дни.
Продължителност на един учебен ден: 8 учебни часа или 6 астрономически часа
Занятията се провеждат всеки работен ден
Форма на обучение: дневна
P1150725 P1150886 P1150894 P1150944 P1160105

Накратко за обучението:

Обучението е подходящо за хора с по-ниско образование, които биха искали да работят в областта на строителството.

Какво ще научите?
– спазване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
– правилно транспортиране на строителни материали, инструменти и оборудване;
– рационално подреждане на строителните материали на площадката;
– подготовка на материали и инвентар за кофражи, армировка и зидария;
– приготвяне на различни видове бетон, строителни разтвори и смеси;
– изпълнение на основни строителни дейности;
– изпълнение на помощни и спомагателни работи при изпълнение на мазилки, шпакловки и зидарии.

Ако сте безработно лице и сте регистриран в Дирекция „Бюро по труда“:
– за Вас обучението е безплатно,
– за всеки присъствен учебен ден получавате стипендия по 8 лв.
– за неживеещите в Плевен предлагаме възможност за безплатно настаняване в общежитие и закуска,
– при определени условия се поемат и транспортни разходи.

ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Плевен

гр. Плевен
ул. „Александър Стамболийски” № 16
Телефон: 064 882 822
Мобилен телефон: 0885 139 225
E-mail: info@pl.bgcpo.bg