Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране16 уч.ч.02.06.2023-13.06.2023
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч02.06.2023-08.06.2023
КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч09.06.2023-15.06.2023
Професионално ориентиране16 уч.ч01.09.2023-13.09.2023
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч01.09.2023-08.09.2023
КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч11.09.2023-15.09.2023
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч