bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч2.10.2018 - 07.10.2018