bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.18.04.2019 - 19.04.2019
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.30.07.2019 -31.07.2019