Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране16 уч.ч09.10.2023-18.10.2023
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч09.10.2023-13.10.2023
КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч16.10.2023-20.10.2023
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч