Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение