bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.27.06.2018 - 28.06.2018
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.11.10.2018 - 12.10.2018
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч19.07.2018 - 22.07.2018
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч04.10.2018 - 07.10.2018