Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч28.05.2021-03.06.2021
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч04.06.2021-10.06.2021
Професионално ориентиране16 уч.ч.28.05.2021-08.06.2021
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч25.08.2021-31.08.2021
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч01.09.2021-08.09.2021
Професионално ориентиране16 уч.ч.25.08.2021-03.09.2021
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч