Обработка на текстове с Word | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Обработка на текстове с Word

Запознаване с Microsoft Word                                    

Какво ще научите?

Как да използвате програма  Microsoft Word. Как да си служите с менюта, раздели, групи и бутони. Ще разберете как се правят основни настройки – за по-лесна работа. Ще можете да създавате и съхранявате документи.

8 учебни часа, цена 50 лева    (Обучението се провежда в два последователни дни по 4 учебни часа)

Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

Какво ще научите?

Как да персонализирате програма  Microsoft Word. Какво е предназначението на лентата за бърз достъп. Ще видите и изпробвате как се добавят и премахват бутони от лентата за бърз достъп.

4 учебни часа, цена 30 лева

Настройка на листа

Какво ще научите?

Как да настроите исканите размери, разположение и граници на листовете за печат. В крайна сметка Вие решавате как да изглежда Вашия документ.

2 учебни часа, цена 20 лева

Форматиране на шрифт

 Какво ще научите?

Как се оформя шрифта на текста. Как се прилагат ефекти върху шрифта. Кои са стандартните шрифтове за официални документи. Програмата ни дава възможност да пишем по различен начин, а в реалния живот разполагаме само със собствения си почерк.

4 учебни часа, цена 30 лева

Форматиране на абзац

Какво ще научите?

Как да оформите няколко изречения с общ смисъл в абзац. Как да използвате функциите и силата на абзаца в текстовете, които създавате. Ще можете да форматирате и прекъсвате абзац.

4 учебни часа, цена 30 лева

Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи

Какво ще научите?

Какви основни правила да следвате, когато създавате текстов документ. Как да вмъквате специални символи в текст. Как да редактирате и премествате текст или част от текст.

4 учебни часа, цена 30 лева

Създаване на списък

Какво ще научите?

Как се създава номериран и неномериран списък. Какво представляват и как се използват табулаторите. Как се създават подточки.

8 учебни часа, цена 50 лева    (Обучението се провежда в два последователни дни по 4 учебни часа)

Създаване и промяна на таблици

Какво ще научите?

Как се вмъква таблица в документ. Как се добавят и изтриват елементи от таблицата. Как се обединяват или разделят клетки. Как се променя дизайна на таблицата.

8 учебни часа, цена 50 лева    (Обучението се провежда в два последователни дни по 4 учебни часа)

Вмъкване на горен и долен колонтитул

Какво представляват колонтитулите и за какво се използват. Вмъкване на текст, графика, дати и други в специалните полета.

2 учебни часа, цена 20 лева

Работа с графични елементи (снимки и форми)

Какво ще научите?

Как се вмъква снимка или друг графичен елемент в документ. Какво може да се прави с графичните елементи – как се оформят.

4 учебни часа, цена 35 лева

Отпечатване на документ

Как се подготвя документ за печат. Какви настройки е необходимо да се направят преди отпечатването. Как се отпечатва документ на принтер.

2 учебни часа, цена 20 лева

В случай, че желаете да участвате в обучение по програма Word, обадете ни се на тел. 064 882 822, 0885 139 225 или попълнете формата за контакт, като посочите името на конкретното обучение.

  1. Име *
    * Моля въведете Вашето име!
  2. Имейл /email/ *
    * Моля въведете валиден имейл адрес!
  3. Съобщение *
    * Моля, въведете текст на съобщението!