Запознаване с Excel | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Запознаване с Excel

Основни понятия в Excel

Какво ще научите?

Какво представлява програмата Microsoft Excel. Какви са основните елементи на екрана и за какво се използват. Какви са и как се въвеждат различни данни в таблица. Какво е работен лист и работна книга. Как се съхранява таблица.

4 учебни часа   цена: 30 лв.

Редактиране на данни – изтриване, копиране, преместване

Какво ще научите?

Как се вмъкват данни в таблица. Как се редактират данните в клетките на таблицата. Как се копират, преместват и изтриват данни от клетки.

2 учебни часа   цена: 20 лв.

Вмъкване и изтриване на колони и редове. 

Какво ще научите?

Как да вмъкнете или изтриете редове и колони в таблица на Excel. Как да скриете ред или колона.

2 учебни часа   цена: 20 лв.  

Изменение ширината на колона или ред 

Какво ще научите?

Как да промените широчината на колона или височината на ред. Скриване и показване на ред или колона.  

2 учебни часа   цена: 20 лв.  

Основни формати в Excel

Какво ще научите?

Кои са основните формати използвани в електронната таблица. Как се променят и редактират. Как бързо да променяте формата на данните. Как да използвате и показвате знаците след десетична запетая.

4 учебни часа   цена: 30 лв.  

Изчисления в електронната таблица

Какво ще научите?

Как се извършват основните математически действия с Excel. Какво представляват адресите на клетките и как се използват. Някои тънкости при въвеждане на данни. Как се построява таблица.

8 учебни часа   цена: 50 лв.    (Обучението се провежда в два последователни дни по 4 учебни часа) 

Основни вградени функции

Какво ще научите?

Какво представляват функциите в Excel. Как се използват. Кои са основните категории функции и как се въвеждат. Кои са и как се работи с вградените функции.

8 учебни часа   цена: 50 лв.    (Обучението се провежда в два последователни дни по 4 учебни часа)

Логическа функция IF

Какво ще научите?

Какво представляват логическите функции. Какво е предназначението и как се използва функция IF.

4 учебни часа   цена: 30 лв.

Създаване на диаграми 

Какво ще научите?   

Какво представляват диаграмите и какво предимство при анализи на резултати дават. Как се построяват и как се оформят диаграми.

4 учебни часа   цена: 30 лв.

Подготовка и отпечатване на таблица

Какво ще научите?  

Как се отпечатва таблица. Каква подготовка трябва да направите, за да се отпечата това, което искате.

4 учебни часа   цена: 30 лв.

В случай, че желаете да участвате в обучение по Excel, обадете ни се на тел. 064 882 822, 0885 139 225 или попълнете формата за контакт, като посочите името на конкретното обучение.

  1. Име *
    * Моля въведете Вашето име!
  2. Имейл /email/ *
    * Моля въведете валиден имейл адрес!
  3. Съобщение *
    * Моля, въведете текст на съобщението!