Обучения за придобиване на ключови компетентности | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

  Обучения за придобиване на ключови компетентности

  Предлагаме обучения за придобиване на ключови компетентности, които ще се провеждат в смесена форма. Тези обучения са насочени по различни теми, необходими за успешното справяне с предизвикателствата и задачите в професионален аспект.  

  След успешно приключване на обучението получавате удостоверение за придобита ключова компетентност.

  Какво означава обучението да се провежда в смесена форма?

  Това означава, че една част от занятията се провеждат в електронна среда, а друга част – като индивидуални присъствени занятия.

  Обучението в електронна среда се осъществява с помощта на притежаваните от Вас технически средства (компютър, таблет, смартфон), като през цялото време ще сте в контакт с преподавателя и ще имате възможност да го чувате и виждате какво говори и прави, както и да задавате въпроси, да комуникирате с останалите участници в обучението.  Т.е. обучението се провежда във виртуална учебна зала.

  Присъствените индивидуални занятия се осъществяват в залите на ДП БГЦПО – клон Плевен, като предварително се уточнява времето за провеждането им според възможностите Ви. По време на тези присъствени индивидуални занимания, можете да отработите теми, казуси, задачи, при които сте срещнали трудности или имате нужда от повече информация.

  стартиране на собствен бизнес