bgdeen

Ключови компетентности

Град
Наименование на курса
Брой учебни часове
Начало
Делничен вариант
Време на провеждане
ПлевенКомпютърен курс - първо ниво60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенКомпютърен курс - второ ниво60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенCorel Draw60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенPhotoshop60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенPower Point60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенAutoCAD 2D4518.02.2019пет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенAutoCAD 3D40при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00