Ключови компетентности | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Ключови компетентности

Град
Наименование на курса
Брой учебни часове
Начало
Делничен вариант
Време на провеждане
ПлевенДигитална компетентност457 дни8:00-13:00
ПлевенМатематическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите305 дни8:00-13:00
ПлевенИнициативност и предприемачество305 дни8:00-13:00
ПлевенУмения за учене305 дни8:00-13:00
ПлевенКомпютърен курс - второ ниво60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенPhotoshop60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенPower Point60при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенAutoCAD 2D40при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:20
ПлевенAutoCAD 3D40при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:00
ПлевенКомпютърна грамотност45при сформиране на групапет пъти седмично17:30 - 20:20
ПлевенEXCEL-7 интересни функции
8
два последователни дни17.30-20.20