Делова кореспонденция | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Делова кореспонденция

Обучение по част от проф. „Офис секретар“, спец. „Административно обслужване“

За кого е това обучение?    

Обучението е подходящо за всички, на които се налага да съставят, оформят и обработват документи при спазване на приетите стандарти и използването на офис пакета на Microsoft. 

Какво ще научите?

 • Как да работите с програмни продукти за създаване на стандартни документи.
 • Как да извършвате основни административни дейности, свързани с обработката на информация, с осъществяването на писмена комуникация, работа с компютърна техника,отчетност и контрол.
 • Да познавате нормативната база, особеностите на общата, стопанската и търговската кореспонденция и ги прилагате в практиката си.
 • Да знаете и прилагате в работата си правилния правопис, граматика и пунктуация в българския език.
 • Да създавате, въвеждате текст и/или графика чрез скенер и да обработвате (редактиране, форматиране и др.) различни документи.
 • Какви са изискванията при съставяне и форматиране, както реквизитите на различни документи: писма-искания, различни видове писма-оферти, писма-рекламация (възражение, жалба), писма за връзки с обществеността, договори и анекси, правилници, длъжностни характеристики, документи, свързани със статута на институцията и кадрите, доклади, предложения, справки, служебни бележки, удостоверения, декларации, заповеди, пълномощни и др.

Продължителност: 25 уч.ч. (пет дни по 5 уч.ч.)

Форма на обучение: Смесена (в електронна среда и индивидуални присъствени занятия)

Изпит: квалификационен изпит по теория и практика

Сертифициране: Да, Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН

Цена на обучението: 75 лв.

В случай, че желаете да участвате в обучение по Делова кореспонденция, обадете ни се на тел. 064 882 822, 0885 139 225 или попълнете формата за контакт, като посочите името на конкретното обучение.

 1. Име *
  * Моля въведете Вашето име!
 2. Имейл /email/ *
  * Моля въведете валиден имейл адрес!
 3. Съобщение *
  * Моля, въведете текст на съобщението!