Професионално обучение | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално обучение

Предлагаме обучения за придобиване на квалификация по част от професия, които ще се провеждат в смесена форма. Тези обучения са подходящи за тези от Вас, които искат да придобият знания и умения да извършват определена професионална дейност. Обучението приключва след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професия по теория и практика. За удостоверяване на придобитата професионална квалификация получавате Удостоверение за професионална квалификация.  

Какво означава обучението да се провежда в смесена форма?

Това означава, че една част от занятията се провеждат в електронна среда, а друга част – като индивидуални присъствени занятия.

Обучението в електронна среда се осъществява с помощта на притежаваните от Вас технически средства (компютър, таблет, смартфон), като през цялото време ще сте в контакт с преподавателя и ще имате възможност да го чувате и виждате какво говори и прави, както и да задавате въпроси, да комуникирате с останалите участници в обучението.  Т.е. обучението се провежда във виртуална учебна зала.

Присъствените индивидуални занятия се осъществяват в залите на ДП БГЦПО – клон Плевен, като предварително се уточнява времето за провеждането им според възможностите Ви. По време на тези присъствени индивидуални занимания, можете да отработите теми, казуси, задачи, при които сте срещнали трудности или имате нужда от повече информация.

 Дърводелски курсове   Делова кореспонденцияГрафичен дизайн с Adobe Illustrator

Графичен дизайн с Adobe Photoshop       Работа с офис пакет      Правоспособност по заваряване