bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
105210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.08.2020-20.10.2020
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
15
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.19.10.2020-23.02.2020
185820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.09.09.2020-15.01.2021
215820306/
5820305/
5820302/
5820303
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
Мазилки и шпакловки
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч16.11.2020-24.03.2021
24
8110901Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в заведения за хранене и развлечение "I40 дни/300 уч. ч.08.10.2020-02.12.2020