bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

 
Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Курсове, започващи през 2018-та година
8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ84 дни/660 уч.ч.02.07.2018 - 29.10.2018
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч16.07.2018 - 07.09.2018
5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч30.07.2018 - 26.11.2018
3410201спец. "Продавач-консултант"; проф. "Продавач-консултант"ІІ84 дни/660 уч.ч01.08.2018 - 28.11.2018
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.30.07.2018 - 03.08.2018
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"84 дни/660 уч.ч06.08.2018 - 03.12.2018
КК "Обществени и граждански компетентности"І5 дни/30 уч.ч.06.08.2018 - 10.08.2018
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч13.08.2018 - 08.10.2018
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч06.08.2018 - 10.08.2018
5430201Спец. "Производство на мебели", професия "Оператор в дървообработването"ІІ84 дни/660 уч.ч13.08.2018 -10.12.2018
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч08.08.2018 -14.08.2018
5820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"ІІ84 дни/660 уч.ч15.08.2018 -12.12.2018
5230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"ІІ84 дни/660 уч.ч15.08.2018 -12.12.2018
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч25.09.2018 -16.11.2018
КК "Обществени и граждански компетентности"ІІ5 дни/30 уч.ч15.10.2018 -19.12.2018
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч.22.10.2018 -13.12.2018