bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.06.08.2019 - 12.08.2019
КК"Дигитална компетентност"/Електронни таблици5 дни/30 уч. ч.20.02.2020 - 28.02.2020
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.18.11.2019-22.11.2019
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч. ч. 25.11.2019 - 31.01.2020
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч21.10.2019-13.12.2019

КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.01.11.2019-07.11.2019
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.08.11.2019-16.01.2019
5820307 Спец. "Вътрешни облицовки и настилки", проф. "Строител " II85 дни/660 уч. ч.08.11.2019-20.03.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.01.11.2019-07.11.2019
54309063спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработванетто"
II85 дни/660 уч. ч.04.11.2019-16.03.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите" 5 дни/30 уч. ч.28.10.2019-01.11.2019
5220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.04.11.2019-16.03.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания вбластта на науката и технологиите" 5 дни/30 уч. ч.28.10.2019-01.112019
5430906спец. "Производство на мебели", проф. "работник в дървообработванетто"
I40 дни/300 уч. ч.04.11.2019-10.01.2019
8110901Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в ЗХР", проф. "Работник в ЗХР"I40 дни/300 уч. ч28.10.2019-20.12.2019