График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
13460101Спец. "Бизнес администрация", проф. "Офис мениджър"III122 дни/960 уч.ч11.03.2024-02.09.2024
1.15430201КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч.ч03.09.2024-10.09.2024
28150301Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", професия "Маникюрист-педикюрист"II85 дни/660 уч.ч11.03.2024-11.07.2024
2.1КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч12.07.2024-18.07.2024
38110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч13.03.2024-15.07.2024
3.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч.ч16.07.2024-22.07.2024
45230502Спец. "Компютърни мрежи", проф. "Техник на компютърни системи"III122 дни/960 уч.ч20.03.2024-12.09.2024
54820301Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч.ч11.03.2024-08.05.2024
5.18110701КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч. ч.09.05.2024-15.05.2024
64820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.07.05.2024-28.10.2024
75230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.17.05.2024-17.09.2024
85430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.10.05.2024-09.09.2024
9КК "Гражданска компетентност"I5 дни/30 уч. ч.13.05.2024-17.05.2024
9.15210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"40 дни/300 уч. ч.20.05.2024-15.07.2024
108150101Спец. "Фризьорство", професия "Фризьор"II85 дни/660 уч. ч.30.05.2024-27.09.2024
10.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч. ч.30.09.2024-04.10.2024
115220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.24.06.2024-22.10.2024
11.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч. ч.29.07.2023-02.08.2024
122130701спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер" III122 дни/960 уч. ч.05.08.2024-29.01.2024
133460201спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.10.07.2024-07.11.2024
144820301Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.26.07.2024-20.09.2023
14.1КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч. ч.24.09.2024-30.09.2024
15КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч. ч.13.09.2024-19.09.2024
168150101Спец. "Фризьорство", професия "Фризьор"II85 дни/660 уч. ч.20.09.2024-23.01.2025