bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"ІІI122 дни/960 уч. ч.25.06.2020-15.12.2020
44820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.24.08.2020-20.10.2020
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
6

5230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

III122 дни/960 уч. ч.25.06.2020-15.12.2020
73460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.22.06.2020-20.10.2020
83460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.26.10.2020-02.03.2021
95210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.06.2020-18.08.2020
105210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.08.2020-20.10.2020
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
14
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.09.11.2020-18.03.2021
15
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.04.08.2020-02.12.2020
16
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.19.10.2020-23.02.2021
175430906спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработванетто"I40 дни/300 уч. ч.10.08.2020-06.10.2020
185820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.09.09.2020-15.01.2021
195820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.26.10.2020-02.03.2021
20
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.10.08.2020-06.10.2020
215820306/
5820305/
5820302/
5820303
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
Мазилки и шпакловки
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч09.09.2020-15.01.2021
238110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч06.07.2020-03.11.2020
24
8110901Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в заведения за хранене и развлечение "I40 дни/300 уч. ч.08.10.2020-02.12.2020