bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност/Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Минимален брой участници в курса
Забележка
15230502Спец. "Компютърни мрежи",
проф. "Техник на компютърни системи"
ІІІ122 дни/960 уч.ч.18.02.2019 - 16.08.201912
38110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч.ч20.02.2019 - 26.06.201912
44820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч25.02.2019 - 19.04.201912
5КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.05.03.2019 - 11.03.201912Участието в двата курса е задължително.
65210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч12.03.2019 - 10.05.201912
75220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ85 дни/660 уч.ч.11.03.2019 - 12.07.201912
8КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.03.04.2019 - 09.04.201912Участието в двата курса е задължително.
95820307Спец. "Вътрешни облицовки и настилки", проф. "Строител"ІІ85 дни/660 уч.ч10.04.2019 - 13.08.201912
10КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.17.04.2019 - 23.04.201912Участието в двата курса е задължително.
115820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ85 дни/660 уч.ч24.04.2019 - 27.08.201912
123410201Спец. "Продавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"ІІ85 дни/660 уч.ч22.04.2019 - 23.08.201912
13КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.23.04.2019 - 02.05.201912Участието в двата курса е задължително.
145430906Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ85 дни/660 уч.ч03.05.2019 - 02.09.201912
154820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч07.05.2019 - 01.07.201912
16КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.15.05.2019 - 21.05.201912Участието в двата курса е задължително.
175210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч22.05.2019 -17.07.201912
188110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки" , проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч.ч01.07.2019 - 29.10.201912Участието в двата курса е задължително.
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.30.10.2019 - 06.11.201912
194820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч15.07.2019 -05.09.201912
20КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.01.08.2019 -07.08.201912Участието в двата курса е задължително.
215210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч08.08.2019 - 04.10.201912
22КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.05.08.2019 - 09.08.201912Участието в двата курса е задължително.
235230601Спец. "Компютърна техника и технологии"
проф. "Монтьор на компютърни системи"
ІІ85 дни/660 уч.ч12.08.2019 - 10.12.201912
274820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч24.09.2019 -15.11.201912
28КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912Участието в двата курса е задължително.
295430906Спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработването"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912
КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"5 дни/30 уч.ч.14.10.2019 - 06.12.201912
305210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912