bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност/Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Минимален брой участници в курса
Забележка
13КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.01.07.2019 -05.07.201912Участието в двата курса е задължително.
145430906Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ85 дни/660 уч.ч08.07.2019 - 30.08.201912
154820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч07.05.2019 - 01.07.201912
16КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.01.08.2019 - 07.08.201912Участието в двата курса е задължително.
175210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч08.08.2019 -04.10.201912
188110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки" , проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч.ч01.07.2019 - 29.10.201912Участието в двата курса е задължително.
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.30.10.2019 - 06.11.201912
194820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч15.07.2019 -05.09.201912
20КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.01.08.2019 -07.08.201912Участието в двата курса е задължително.
215210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч08.08.2019 - 04.10.201912
22КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.05.08.2019 - 09.08.201912Участието в двата курса е задължително.
235230601Спец. "Компютърна техника и технологии"
проф. "Монтьор на компютърни системи"
ІІ85 дни/660 уч.ч12.08.2019 - 10.12.201912
274820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч24.09.2019 -18.11.201912
28КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912Участието в двата курса е задължително.
295430906Спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработването"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912
КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912
305210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912