bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
15820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
ІІ85 дни/660 уч.ч
25230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"
ІІI122 дни/960 уч. ч.
32130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"ІІI122 дни/960 уч. ч.
48110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч. ч.
55820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.
65210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I
пилотно обучение
40 дни/300 уч. ч.
74820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
85220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.
95430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.
10

3460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"
II85 дни/660 уч. ч.
11

4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
135820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I
пилотно обучение
40 дни/300 уч. ч.
144820401Спец. "Електронна търговия", професия "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.
158110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.
16
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
17
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
18
5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.
19
5230801спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.
205820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"II85 дни/660 уч. ч.
215430201
спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.
224820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
235210901
Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.