bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

 
Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Минимален брой участници в курса
Забележка
5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч20.08.2018 - 15.10.201812Участието в двата курса е задължително.
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.16.10.2018 - 22.10.201812
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.1.10.2018 - 5.10.201812Участието в двата курса е задължително.
5820403спец. "Сухо строителство", проф. "Строител-монтажник"ІІ85 дни/660 уч.ч08.10.2018 - 14.02.201912
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч01.10.2018 - 22.11.201812
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ84 дни/660 уч.ч15.10.2018 - 22.02.201912Участието в двата курса е задължително.
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.25.02.2019 - 01.03.201912
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.29.10.2018 - 02.11.201812Участието в двата курса е задължително.
5430201Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ84 дни/660 уч.ч05.11.2018 - 15.03.201912
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.29.10.2018 - 02.11.201812Участието в двата курса е задължително.
5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч05.11.2018 - 15.03.201912
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.22.10.2018 - 26.10.201812Участието в двата курса е задължително.
5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч29.10.2018 - 20.12.201812