График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"
II40 дни/300 уч. ч.03.10.2023-27.11.2023
25430906спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработванетто"II85 дни/660 уч. ч.02.10.2023-28.11.2023