bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

 
Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Минимален брой участници в курса
Забележка
5820403спец. "Сухо строителство", проф. "Строител-монтажник"ІІ85 дни/660 уч.ч19.11.2018 - 29.03.201912
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ84 дни/660 уч.ч15.10.2018 - 21.02.201912Участието в двата курса е задължително.
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.25.02.2019 - 01.03.201912
5430201Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ84 дни/660 уч.ч03.12.2018 - 12.04.201912
5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч03.12.2018 -19.04.201912