График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
15410303Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"

II85 дни/660 уч.ч05.12.2022-12.04.2023
1.1КК "Цирова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч.ч13.04.2023-25.04.2023
23410201Спец. "Продавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"II85 дни/660 уч.ч05.12.2022-12.04.2023
2.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици
7 дни/45 уч.ч13.04.2023-25.04.2023
3КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч01.12.2022-07.12.2022
3.15230801спец. "Автоматизирани системи", "Монтьор по автоматизация"
ІІ85 дни/660 уч.ч08.12.2022-08.04.2023
48150101Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"85 дни/660 уч. ч.12.12.2022-24.04.2023
4.15220210КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч25.04.2022-02.05.2023
54820301Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"40 дни/300 уч. ч.08.12.2022-10.02.2023
5.1КК "Гражданска компетентност"II5 дни/30 уч. ч.13.02.2022-17.02.2023