График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
18150101Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"

II85 дни/660 уч.ч11.07.2022-08.11.2022
1.1КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч09.11.2022-15.11.2022
28110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч01.08.2022-29.11.2022
2.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици
7 дни/45 уч.ч30.11.2022-08.12.2022
3КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч.ч08.08.2022-12.08.2022
3.15820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
ІІ85 дни/660 уч.ч15.08.2022-13.12.2022
4КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч.ч08.08.2022-12.08.2022
4.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ85 дни/660 уч. ч.15.08.2022-13.12.2022
5КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.08.08.2022-12.08.2022
5.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.15.08.2022-13.12.2022
6КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч. ч.12.09.2022-16.09.2022
6.15230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.19.09.2022-25.01.2023
75430906спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработването"I40 дни/300 уч. ч.26.09.2022-18.11.2022
8КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч. ч.12.09.2022-16.09.2022
8.1КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.19.09.2022-26.09.2022
8.25210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.27.09.2022-21.11.2022
9КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч. ч.27.09.2022-03.10.2022
9.1КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.04.10.2022-10.10.2022
9.24820301спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработването"I40 дни/300 уч. ч.11.10.2022-05.12.2022