График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
1КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч.ч05.05.2021-14.05.2021
1.15230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

ІІI122 дни/960 уч.ч17.05.2021-04.11.2021
2КК "Дигитална компетентност" (Компютърна
7 дни/45 уч.ч05.05.2021-14.05.2021
2.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"
ІІI122 дни/960 уч. ч.17.05.2021-04.11.2021
35820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
ІІ85 дни/660 уч.ч05.05.2021-02.09.2021
48110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч. ч.05.05.2021-02.09.2021
4.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.03.09.2021-10.09.2021
55210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.13.05.2021-08.07.2021
6КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.20.05.2021-27.05.2021
6.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.28.05.2021-22.07.2021
7КК "Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.11.06.2021-17.06.2021
7.1КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.18.06.2021-24.06.2021
7.25210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.25.06.2021-19.08.2021
7.3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.20.08.2021-26.08.2021
8КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.30.06.2021-06.05.2021
8.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.07.07.2021-04.11.2021
9КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.01.07.2021-07.07.2021
9.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.08.07.2021-04.11.2021
10КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)I7 дни/45 уч.ч26.07.2021-03.08.2021
10.14820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.04.08.2021-02.02.2022
11КК "Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.13.07.2021-19.07.2021
11.1КК "Математическа компетентност и основни знания 5 дни/30 уч. ч.20.07.2021-26.07.2021
11.25820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"40 дни/300 уч. ч.27.07.2021-21.09.2021
11.3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.23.09.2021-29.09.2021
124820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.27.07.2021-21.09.2021
13КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"I5 дни/30 уч. ч.28.07.2021-03.08.2021
13.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.04.08.2021-02.12.2021
143460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.04.08.2021-02.12.2021
14.1КК "Дигитална компетентност" (Excel)7 дни/45 уч.ч03.12.2021-13.12.2021
155210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.25.08.2021-21.10.2021
16

8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.07.09.2021-13.01.2022
17

КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.07.09.2021-13.09.2022
17.1

5820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"II85 дни/660 уч. ч.14.09.2021-20.01.2022
18

4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.24.09.2021-18.11.2021
195210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.08.10.2021-02.12.2021
19.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.03.12.2021-09.12.2021
20КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.08.11.2021-12.11.2021
20.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
21КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч. ч.08.11.2021-12.11.2022
21.15230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
224820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.29.11.2021-01.02.2022