bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
1КК"Дигитална компетентност"/Компютърна грамотност7 дни/45 уч. ч.26.02.2020-06.03.2020
2
5230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

III122 дни/960 уч. ч.09.03.2020-01.09.2020
3
5820307/
5820305/
5820302/
5820303
Мазилки и шпакловки/
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч02.03.2020-06.07.2020
4
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.24.02.2020-28.02.2020
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.02.03.2020-29.04.2020
6КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.24.02.2020-28.02.2020
75210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.02.03.2020-29.04.2020
8
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.03.03.2020-13.03.2020
8КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.23.03.2020-27.03.2020
8КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.16.03.2020-20.03.2020
85820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.30.03.2020-29.05.2020
КК" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч24.02.2020-28.02.2020
98110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч02.03.2020-06.07.2020
10KK" Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.07.07.2020-13.07.2020
115820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч.ч02.03.2020-06.07.2020
135220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч.ч02.03.2020-06.07.2020
14KK" Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.07.07.2020-13.07.2020
153460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч02.03.2020-06.07.2020
165430201спец. "Производство на мебели
, проф. "Оператор в дървообработването "
II85 дни/660 уч. ч23.03.2020-24.07.2020
17KK" Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.27.07.2020-31.07.2020
18КК"Дигитална компетентност"/Компютърна грамотност7 дни/45 уч. ч.02.04.2020-10.04.2020
192130601Спец. "Компютърна графика"проф. "Компютърен график"III122 дни/960 уч. ч.13.04.2020-08.10.2020
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.06.04.2020-10.04.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.13.04.2020-21.04.2020
Професионално ориентиране5 дни/30 уч. ч.06.04.2020-15.04.2020
20KK" Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.13.04.2020-21.04.2020
20КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.22.04.2020-28.04.2020
20КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.29.04.2020-07.05.2020
208110902Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в ЗХР", проф. "Работник в ЗХР"40 дни/300 уч. ч.08.05.2020-03.07.2020
21КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.24.04.2020-30.04.2020
224820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.04.05.2020-30.06.2020
238150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II85 дни/660 уч. ч04.05.2020-01.09.2020
24KK" Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч. ч.02.09.2020-09.09.2020
25
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.04.05.2020-11.05.2020
265820801Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.12.05.2020-07.07.2020
27КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.29.06.2020-03.07.2020
284820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.06.07.2020-28.08.2020
29КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.03.08.2020-07.08.2020
305430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч10.08.2020-08.12.2020
31КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.03.08.2020-07.08.2020
325430201/
5820405
Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"
Спец. "Изолации в строителството", проф. "Строител монтажник"
II85 дни/660 уч. ч10.08.2020-08.12.2020
33КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.03.08.2020-07.08.2020
34
5820801Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.10.08.2020-06.10.2020
355230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"II85 дни/660 уч. ч12.08.2020-10.12.2020
36КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.15.09.2020-21.09.2020
374820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.23.09.2020-17.11.2020
385820801Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.12.10.2020-04.12.2020
398110901Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в ЗХР", проф. "Работник в ЗХР"I40 дни/300 уч. ч.12.10.2020-04.12.2020
КК"Дигитална компетентност"/Електронни таблици5 дни/30 уч. ч.20.02.2020 - 28.02.2020