График за провеждане на курсовете с професионална квалификация | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч.ч27.07.2021-21.09.2021
1.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч23.09.2021-29.09.2021
2КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"I5 дни/30 уч. ч.28.07.2021-03.08.2021
2.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.24.08.2021-15.12.2021
33460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.04.08.2021-02.12.2021
3.1КК "Дигитална компетентност" (Excel)7 дни/45 уч.ч03.12.2021-13.12.2021
4КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.03.09.2021-10.09.2021
4.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.13.09.2021-19.01.2022
5КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.03.09.2021-10.09.2021
5.15210901Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.13.09.2021-19.01.2022
6

5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.25.08.2021-21.10.2021
7

8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.15.09.2021-21.01.2022
7.1

КК "Дигитална компетентност" Excel7 дни/45 уч. ч.21.01.2021-01.02.2022
8

КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите" Excel5 дни/30 уч. ч.21.01.2021-01.02.2022
8.1

5820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"II85 дни/660 уч. ч.14.09.2021-20.01.2022
95210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.08.10.2021-02.12.2021
9.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.03.12.2021-09.12.2021
10КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.08.11.2021-12.11.2021
10.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
11КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч. ч.08.11.2021-12.11.2022
11.15230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
12КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч. ч08.11.2021-12.11.2022
12.14820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.15.11.2021-19.05.2022
134820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.29.11.2021-01.02.2022