bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
195820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч20.08.2018 - 17.12.2018
5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч20.08.2018 - 15.10.2018
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.16.10.2018 - 22.10.2018
5230601Спец. "Компютърна техника и технологии"
проф. "Монтьор на компютърни системи"
ІІ84 дни/660 уч.ч27.08.2018 - 21.12.2018
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч27.08.2018 - 22.10.2018
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.03.09.2018 - 10.09.2018
215430201Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ84 дни/660 уч.ч11.09.2018 - 21.01.2019
225220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ84 дни/660 уч.ч03.09.2018 - 14.01.2019
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.15.01.2018 - 21.01.2019
27КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.10.09.2018 - 14.09.2018
285820403спец. "Сухо строителство", проф. "Строител-монтажник"ІІ85 дни/660 уч.ч17.09.2018 - 25.01.2019
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч01.10.2018 - 22.11.2018
31КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.22.10.2018 - 26.10.2018
325210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч29.10.2018 - 20.12.2018
52130601Спец. "Компютърна графика",
проф. "Компютърен график"
ІІ39 дни/300 уч.ч22.10.2018 - 13.12.2018
3Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч10.08.2018-12.08.2018