bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
12130701Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІI122 дни/960 уч. ч.15.04.2020-12.10.2020
24820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.18.03.2020-18.05.2020
34820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.18.05.2020-13.07.2020
44820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.03.08.2020-29.09.2020
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.12.10.2020-04.12.2020
6

5230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

III122 дни/960 уч. ч.23.03.2020-06.09.2020
75230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"II85 дни/660 уч. ч.01.10.2020-10.02.2021
83460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.23.03.2020-24.07.2020
93460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.10.08.2020-08.12.2020
105210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.19.03.2020-19.05.2020
115210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.20.05.2020-15.07.2020
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.20.08.2020-16.10.2020
135210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.19.10.2020-11.12.2020
14
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.25.03.2020-28.07.2020
15
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.11.08.2020-09.12.2020
16
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.26.03.2020-29.07.2020
17
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.10.08.2020-08.12.2020
185820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.26.03.2020-29.07.2020
195820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.12.08.2020-10.12.2020
20
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.24.04.2020-23.06.2020
215820307/
5820305/
5820302/
5820303
Мазилки и шпакловки/
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч23.03.2020-27.07.2020
225430201/
5820405
Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"
Спец. "Изолации в строителството", проф. "Строител монтажник"
ІІ85 дни/660 уч.ч10.08.2020-08.12.2020
236230601 Спец. " Лесокултурни дейности ", проф. " Работник в горското стопанство "
I40 дни/300 уч. ч.06.06.2020-31.07.2020
248110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч18.03.2020-21.07.2020
258110902Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения "I40 дни/300 уч. ч.03.08.2020-29.09.2020
268110901Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в заведения за хранене и развлечение "I40 дни/300 уч. ч.19.10.2020-11.12.2020
278150301Спец. " Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. " Маникюрист-педикюрист "II85 дни/660 уч.ч04.05.2020-01.09.2020