Курсове по част от професията | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ40 дни/300 уч.ч16.11.2022-19.01.2023
1.1КК "Гражданска компетентност"II5 дни/30 уч.ч20.01.2023-26.01.2023