bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
27620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ39 дни/300 уч.ч14.05.2018 - 09.07.2018
13460101Спец. "Бизнес администрация"
проф. "Офис-мениджър"
ІІ39 дни/300 уч.ч02.07.2018 - 23.08.2018
37620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ39 дни/300 уч.ч01.08.2018 -26.09.2018
44810101Спец. "Програмно осигуряване"
проф. "Програмист"
ІІ39 дни/300 уч.ч20.08.2018 -15.10.2018
52130601Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІІ39 дни/300 уч.ч22.10.2018 -13.12.2018