Курсове по част от професията | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "IIІ77 дни/600 уч.ч14.03.2024-04.07.2024
1.1КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч05.07.2024-11.07.2024
28150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "ІІ40 дни/300 уч.ч17.06.2024-09.08.2024
2.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/40 уч.ч12.08.2024-16.08.2024
37620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "III77 дни/600 уч.ч01.07.2024-17.10.2024
3.1КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч18.10.2024-24.10.2024