Курсове по част от професията | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
18150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч01.02.2023-29.03.2023
1.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч.ч30.03.2023-05.04.2023
27620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "

ІІІ40 дни/300 уч.ч06.03.2023-03.05.2023
2.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/40 уч.ч04.05.2023-11.05.2023
38150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч10.04.2023-09.06.2023
47620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "III40 дни/300 уч.ч15.05.2023-06.07.2023
4.1КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч07.07.2023-13.07.2023
58150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "ІІ40 дни/300 уч.ч15.06.2023-10.08.2023
67620402спец. "Подпомагане на възрастни", "Социален асистент "II40 дни/300 уч.ч12.06.2023-04.08.2023
74810101спец. "Програмно осигуряване", "Програмист "II40 дни/300 уч.ч03.07.2023-25.08.2023
87620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "II40 дни/300 уч.ч11.09.2023-06.11.2023
98150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч18.09.2023-13.11.2023