bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
32130601Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІІ39 дни/300 уч.ч22.10.2018 -13.12.2018