Курсове по част от професията | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620402спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "

ІІ40 дни/300 уч.ч06.07.2022-30.08.2022
1.1КК "Гражданска компетентност"5 дни/40 уч.ч31.08.2022-07.09.2022
27620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ40 дни/300 уч.ч25.07.2022-19.09.2022
38150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч01.09.2022-28.10.2022