Курсове по част от професията | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
17620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "III40 дни/300 уч.ч
28150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч
37620402спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "

ІІ40 дни/300 уч.ч
47620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ40 дни/300 уч.ч
58150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч
67620402
спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "
II40 дни/300 уч.ч
77620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ5 дни/30 уч.ч
88150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч