bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ40 дни/300 уч.ч13.05.2019-05.07.2019
27620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ40 дни/300 уч.ч01.08.2019-26.09.2019
32130601Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІІ40 дни/300 уч.ч02.09.2019-29.10.2019
43460101Спец. "Бизнес администрация"
проф. "Офис-мениджър"
ІІІ40 дни/300 уч.ч01.10.2019-25.11.2019