Професионално обучение | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Професионално обучение

Курсове с професионална квалификация

Курсове по част от професията

Необходими документи: Медицинска бележка, че избраният от Вас курс не е противопоказен за Вашето здраве; Диплома за завършено образование с фабричен и регистрационен номер.

Лица, придобили образованието си извън България представят легализиран документ.