bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
12130701Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІI122 дни/960 уч. ч.
24820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
34820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
44820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
6

5230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

III122 дни/960 уч. ч.
75230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"II85 дни/660 уч. ч.
83460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.
93460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.
105210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
115210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
135210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
14
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.
15
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.
16
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.
17
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.
185820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.
195820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.
20
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.
215820307/
5820305/
5820302/
5820303
Мазилки и шпакловки/
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч
225430201/
5820405
Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"
Спец. "Изолации в строителството", проф. "Строител монтажник"
ІІ85 дни/660 уч.ч
236230601 Спец. " Лесокултурни дейности ", проф. " Работник в горското стопанство "
I40 дни/300 уч. ч.
248110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч.ч
258110902Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения "I40 дни/300 уч. ч.
268110901Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в заведения за хранене и развлечение "I40 дни/300 уч. ч.
278150301Спец. " Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. " Маникюрист-педикюрист "II85 дни/660 уч.ч

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620301 Спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "II40 дни/300 уч.ч
27620402спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "

ІІ40 дни/300 уч.ч
37620402спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "ІІ40 дни/300 уч.ч
48150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч
Професионално ориентиране16 уч.ч.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч
Професионално ориентиране16 уч.ч.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч
Професионално ориентиране16 уч.ч.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч