bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
54820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
105210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.08.2020-20.10.2020
125210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.21.10.2020-15.12.2020
15
5430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.19.10.2020-23.02.2020
185820501
Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.09.09.2020-15.01.2021
215820306/
5820305/
5820302/
5820303
спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
Кофражи
Армировки и бетон
Мазилки и шпакловки
проф. Строител
ІІ85 дни/660 уч.ч16.11.2020-24.03.2021
24
8110901Спец. " Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения ", проф. " Работник в заведения за хранене и развлечение "I40 дни/300 уч. ч.08.10.2020-02.12.2020

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

5
8150301
II
40 дни/300 уч.ч
18.11.2020-21.01.2021

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч09.07.2020-15.07.2020
Професионално ориентиране16 уч.ч.13.07.2020-22.07.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч16.07.2020-22.07.2020
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч10.08.2020-14.08.2020
Професионално ориентиране16 уч.ч.12.08.2020-21.08.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч17.08.2020-21.08.2020
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч21.09.2020-28.09.2020
Професионално ориентиране16 уч.ч.29.09.2020-05.10.2020
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч18.06.2020-24.06.2020
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч25.06.2020-01.07.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч02.07.2020-08.07.2020
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч01.07.2020-07.07.2020
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч15.07.2020-21.07.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч08.07.2020-14.07.2020
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч