bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност/Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Минимален брой участници в курса
Забележка
13КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.01.07.2019 -05.07.201912Участието в двата курса е задължително.
145430906Спец. "Производство на мебели",
проф. "Оператор в дървообработването"
ІІ85 дни/660 уч.ч08.07.2019 - 30.08.201912
154820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч07.05.2019 - 01.07.201912
16КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.01.08.2019 - 07.08.201912Участието в двата курса е задължително.
175210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч08.08.2019 -04.10.201912
188110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки" , проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч.ч01.07.2019 - 29.10.201912Участието в двата курса е задължително.
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.30.10.2019 - 06.11.201912
194820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І40 дни/300 уч.ч15.07.2019 -05.09.201912
20КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.01.08.2019 -07.08.201912Участието в двата курса е задължително.
215210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч08.08.2019 - 04.10.201912
22КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.05.08.2019 - 09.08.201912Участието в двата курса е задължително.
235230601Спец. "Компютърна техника и технологии"
проф. "Монтьор на компютърни системи"
ІІ85 дни/660 уч.ч12.08.2019 - 10.12.201912
274820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч24.09.2019 -18.11.201912
28КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912Участието в двата курса е задължително.
295430906Спец. "Производство на мебели", проф. "Работник в дървообработването"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912
КК "Математика компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч.07.10.2019 - 11.10.201912
305210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"І40 дни/300 уч.ч14.10.2019 - 06.12.201912

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ40 дни/300 уч.ч13.05.2019-05.07.2019
27620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ40 дни/300 уч.ч01.08.2019-26.09.2019
32130601Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІІ40 дни/300 уч.ч02.09.2019-29.10.2019
43460101Спец. "Бизнес администрация"
проф. "Офис-мениджър"
ІІІ40 дни/300 уч.ч01.10.2019-25.11.2019

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.18.04.2019 - 19.04.2019
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.30.07.2019 -31.07.2019