Курсове | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
1КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч.ч27.04.2021-13.05.2021
1.15230502спец. "Компютърни мрежи";
проф. "Техник на компютърни системи"

ІІI122 дни/960 уч.ч14.05.2021-04.11.2021
2КК "Дигитална компетентност" (Компютърна
7 дни/45 уч.ч27.04.2021-13.05.2021
2.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"
122 дни/960 уч. ч.14.05.2021-04.11.2021
35820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
ІІ85 дни/660 уч.ч28.04.2021-02.09.2021
48110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч. ч.28.04.2021-02.09.2021
5КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч.ч27.04.2021-13.05.2021
5.14820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.14.05.2021-04.11.2021
6КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.07.05.2021-13.05.2021
6.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.14.05.2021-04.11.2021
75210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.13.05.2021-08.07.2021
8КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.25.05.2021-27.05.2021
8.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.28.05.2021-22.07.2021
9КК "Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.31.05.2021-04.06.2021
9.1КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.07.06.2021-11.06.2021
9.25210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.07.06.2021-11.06.2021
9.3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.06.08.2021-12.08.2021
10КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.30.06.2021-06.07.2021
10.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.07.07.2021-04.11.2021
115210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.09.07.2021-02.09.2021
12КК "Умение за учене"5 дни/30 уч. ч.13.07.2021-19.07.2021
12.1КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"I5 дни/30 уч. ч.20.07.2021-26.07.2021
12.25820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.27.07.2021-21.09.2021
12.3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.23.09.2021-29.09.2021
134820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.27.07.2021-21.09.2021
14КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.28.07.2021-03.08.2021
14.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.04.08.2021-02.12.2021
15
3460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"
II85 дни/660 уч. ч.04.08.2021-02.12.2021
15.1

8110701КК "Дигитална компетентност" (Excel)7 дни/45 уч. ч.03.12.2021-13.12.2021
16

8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.07.09.2021-13.01.2022
17

КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.07.09.2021-13.09.2022
17.1

5820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"II85 дни/660 уч. ч.14.09.2021-20.01.2022
18

5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.09.09.2021-04.11.2021
19

4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.24.09.2021-18.11.2021
20КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.08.11.2021-12.11.2021
20.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
21КК "Дигитална компетентност" (Компютърна грамотност)7 дни/45 уч. ч.08.11.2021-12.11.2022
21.15230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч. ч.15.11.2021-24.03.2022
224820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.29.11.2021-01.02.2022

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
18150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч
21.04.2021-24.06.2021
28150301спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "II40 дни/300 уч.ч21.04.2021-24.06.2021
37620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "II40 дни/300 уч.ч21.04.2021-24.06.2021
47620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "

ІІ40 дни/300 уч.ч11.06.2021-05.08.2021
58150301спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "

ІІ40 дни/300 уч.ч11.06.2021-05.08.2021
68150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "ІІ40 дни/300 уч.ч11.06.2021-05.08.2021
77620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІ40 дни/300 уч.ч11.08.2021-07.10.2021
88150301спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "II40 дни/300 уч.ч11.08.2021-07.10.2021
98150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч11.08.2021-07.10.2021

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч07.06.2021-11.06.2021
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч14.06.2021-18.06.2021
Професионално ориентиране16 уч.ч.21.06.2021-22.06.2021
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч25.08.2021-31.08.2021
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч01.09.2021-08.09.2021
Професионално ориентиране16 уч.ч.25.08.2021-03.09.2021
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч