bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
КК"Дигитална компетентност"/Електронни таблици5 дни/30 уч. ч.20.02.2020 - 28.02.2020
8150301KK Маникюр, педикюр и ноктопластикаII85 дни/660 уч. ч.11.12.2019-24.04.2020
КК"Дигитална компетентност"/Компютърна грамотност7 дни/45 уч. ч02.12.2019-10.12.2019
8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ85 дни/660 уч. ч.11.12.2019-24.04.2020
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"I40 дни/300 уч. ч.09.12.2019-16.02.2020
5820307 Спец. "Вътрешни облицовки и настилки", проф. "Строител " II85 дни/660 уч. ч.09.12.2019-24.04.2020
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.04.12.2019-10.12.2019

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
48150301Спец. "Маникюр, педикюр, ноктопластика"
проф. "Маникюрист-педикюрист"
ІІ40 дни/300 уч.ч02.12.2019-07.02.2020

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.04.09.2019 - 05.09.2019
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч18.09.2019-20.09.2019