bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 
Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Курсове, започващи през 2018-та година
8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"ІІ84 дни/660 уч.ч.02.07.2018 - 29.10.2018
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч23.07.2018 - 14.09.2018
5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч30.07.2018 - 26.11.2018
3410201спец. "Продавач-консултант"; проф. "Продавач-консултант"ІІ84 дни/660 уч.ч01.08.2018 - 28.11.2018
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.30.07.2018 - 03.08.2018
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"84 дни/660 уч.ч06.08.2018 - 03.12.2018
КК "Обществени и граждански компетентности"І5 дни/30 уч.ч.06.08.2018 - 10.08.2018
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч13.08.2018 - 08.10.2018
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч06.08.2018 - 10.08.2018
5430201Спец. "Производство на мебели", професия "Оператор в дървообработването"ІІ84 дни/660 уч.ч13.08.2018 -10.12.2018
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч08.08.2018 -14.08.2018
5820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"ІІ84 дни/660 уч.ч15.08.2018 -12.12.2018
5230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"ІІ84 дни/660 уч.ч15.08.2018 -12.12.2018
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч25.09.2018 -16.11.2018
КК "Обществени и граждански компетентности"ІІ5 дни/30 уч.ч15.10.2018 -19.12.2018
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч.22.10.2018 -13.12.2018

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ39 дни/300 уч.ч01.08.2018 -26.09.2018
24810101Спец. "Програмно осигуряване"
проф. "Програмист"
ІІ39 дни/300 уч.ч20.08.2018 -15.10.2018
32130601Спец. "Компютърна графика"
проф. "Компютърен график"
ІІІ39 дни/300 уч.ч22.10.2018 -13.12.2018

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.27.06.2018 - 28.06.2018
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.11.10.2018 - 12.10.2018
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч19.07.2018 - 22.07.2018
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч04.10.2018 - 07.10.2018