Курсове | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
15410303Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"

II85 дни/660 уч.ч05.12.2022-12.04.2023
1.1КК "Цирова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч.ч13.04.2023-25.04.2023
23410201Спец. "Продавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"II85 дни/660 уч.ч05.12.2022-12.04.2023
2.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици
7 дни/45 уч.ч13.04.2023-25.04.2023
3КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч01.12.2022-07.12.2022
3.15230801спец. "Автоматизирани системи", "Монтьор по автоматизация"
ІІ85 дни/660 уч.ч08.12.2022-08.04.2023
48150101Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"85 дни/660 уч. ч.12.12.2022-24.04.2023
4.15220210КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч25.04.2022-02.05.2023
54820301Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"40 дни/300 уч. ч.08.12.2022-10.02.2023
5.1КК "Гражданска компетентност"II5 дни/30 уч. ч.13.02.2022-17.02.2023

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
17620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ40 дни/300 уч.ч16.11.2022-19.01.2023
1.1КК "Гражданска компетентност"II5 дни/30 уч.ч20.01.2023-26.01.2023

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране16 уч.ч17.10.2022-26.10.2022
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч17.10.2022-21.10.2022
КК "Граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч27.10.2022-02.11.2022
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч