Курсове | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
1КК "Обществени и граждански компетентности"

I5 дни/30 уч.ч
1.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"40 дни/300 уч.ч
2КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"
5 дни/30 уч.ч
2.15210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"
І140 дни/300 уч. ч.
3КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч.ч
3.15820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", "Строител "
ІІ85 дни/660 уч.ч
4КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"
5 дни/30 уч.ч
4.15820403Спец. "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник"ІІ85 дни/660 уч. ч.
5КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
5.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.
6КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.
6.15230502Спец. "Компютърни мрежи", проф. "Техник на компютърни системи"III122 дни/960 уч. ч.
78110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.
7.1КК "Дигитална компетентност" (Excel)7 дни/45 уч. ч.
83460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.
98150101Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"II85 дни/660 уч. ч.
9.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.
10КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
10.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.
11КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
11.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.
12КК "Обществени и граждански компетентности"I5 дни/30 уч.ч
12.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
13КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
13.15210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.
14КК "Умение за учене"
5 дни/30 уч. ч.
14.1КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
14.2Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.
155430906спец. "Производство на мебели", проф. "работник в дървообработванетто"I40 дни/300 уч. ч.
168110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.
16.1КК "Дигитална компетентност" (Excel)I5 дни/30 уч. ч.
174820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/960 уч. ч.
18КК "Умения за учене"5 дни/30 уч. ч.
18.1КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"5 дни/30 уч. ч.
18.25210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"40 дни/300 уч. ч.
19КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч. ч.
19.15230801Спец. "Автоматизирани системи", проф. "Монтьор по автоматизация"II85 дни/660 уч.ч
205820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/660 уч. ч.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
17620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "III40 дни/300 уч.ч
28150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч
37620402спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "

ІІ40 дни/300 уч.ч
47620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ40 дни/300 уч.ч
58150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч
67620402
спец. "Подпомагане на възрастни", " Социален асистент "
II40 дни/300 уч.ч
77620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "ІІІ5 дни/30 уч.ч
88150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Професионално ориентиране16 уч.ч.
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч
Професионално ориентиране16 уч.ч
KK" Умение за учене"5 дни/30 уч.ч
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч