Курсове | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Курсове

І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч. ч.
Период на обучение
1КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч.ч01.02.2023-07.02.2023
1.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч.ч08.02.2023-14.06.2023
25820501Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч.ч27.02.2023-26.04.2023
2.1КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч27.04.2023-04.05.2023
33460101Спец. "Бизнес администрация", проф. "Офис мениджър"III122 дни/960 уч.ч06.03.2023-29.08.2023
3.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч.ч30.08.2023-08.09.2023
4КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч.ч02.05.2023-11.05.2023
4.15230502Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"III122 дни/960 уч.ч12.05.2023-03.11.2023
58110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/660 уч. ч.27.03.2023-28.07.2023
5.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч. ч.31.07.2023-08.08.2023
6КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.13.04.2023-21.04.2023
6.15210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.04.2023-21.06.2023
7КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч. ч.09.05.2023-15.05.2023
7.1КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.16.05.2023-22.05.2023
7.25820501Спец. "Текстообработване", професия "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.23.05.2023-19.07.2023
8КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.25.05.2023-31.05.2023
8.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/660 уч. ч.01.06.2023-29.09.2023
93460201спец. "Административно обслужване", проф. "Офис секретар"II85 дни/660 уч. ч.31.07.2023-28.11.2023
9.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч. ч.29.11.2023-07.12.2023
102130701спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"III122 дни/960 уч. ч.12.06.2023-30.11.2023
10.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч. ч.01.12.2023-11.12.2023
11КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.03.07.2023-07.07.2023
11.15430201спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването "II85 дни/660 уч. ч.10.07.2023-07.11.2023
125410303спец. "Декрорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"II85 дни/660 уч. ч.15.05.2023-12.09.2023
12.1КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч. ч.13.09.2023-21.09.2023
13КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч. ч.20.07.2023-26.07.2023
13.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.27.07.2023-21.09.2023
148150101Спец. "Фризьорство", професия "Фризьор"II85 дни/660 уч. ч.10.08.2023-08.12.2023
14.1КК "Гражданскa компетентност"5 дни/30 уч.ч11.12.2023-15.12.2023
15КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"5 дни/30 уч. ч.24.07.2023-28.07.2023
15.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II 85 дни/660 уч. ч.31.07.2023-28.11.2023
16КК "Цифрова компетентност" Електронни таблици7 дни/45 уч. ч.02.10.2023-10.10.2023
16.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"
II40 дни/300 уч. ч.11.10.2023-05.12.2023

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
18150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч01.02.2023-29.03.2023
1.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/30 уч.ч30.03.2023-05.04.2023
27620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "

ІІІ40 дни/300 уч.ч06.03.2023-03.05.2023
2.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/40 уч.ч04.05.2023-11.05.2023
38150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч10.04.2023-09.06.2023
47620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "III40 дни/300 уч.ч15.05.2023-06.07.2023
4.1КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч07.07.2023-13.07.2023
58150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "ІІ40 дни/300 уч.ч15.06.2023-10.08.2023
67620402спец. "Подпомагане на възрастни", "Социален асистент "II40 дни/300 уч.ч12.06.2023-04.08.2023
74810101спец. "Програмно осигуряване", "Програмист "II40 дни/300 уч.ч03.07.2023-25.08.2023
87620301 спец. " Помощник-възпитател – в отглеждането и възпитанието на деца ", проф. " Помощник-възпитател "II40 дни/300 уч.ч11.09.2023-06.11.2023
98150301спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Маникюрист-педикюрист "II40 дни/300 уч.ч18.09.2023-13.11.2023

ІIІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ / НАСТАВНИЦИ

Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране16 уч.ч.27.03.2023-05.04.2023
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч27.03.2023-31.03.2023
КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч03.04.2023-07.04.2023
Професионално ориентиране16 уч.ч01.09.2023-13.09.2023
KK" Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"5 дни/30 уч.ч01.09.2023-08.09.2023
КК "Гражданска компетентност"5 дни/30 уч.ч11.09.2023-15.09.2023
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч