bgdeen
30
яну
2019

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРСЗ ЛОВЕЧ

От 05.02.2019г до 12.02.2019г. , ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ Клон Плевен   заедно с Дирекции „Бюро по труда“   ще проведат  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРСЗ ЛОВЕЧ,  на която  са поканени всички  безработни лица от региона.По време на  срещите ще се разяснят  възможностите за квалификация и преквалификация, които се предоставят за безработни лица в рамките  на съвместен проект на Агенция по заетостта и ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ Клон Плевен.

График за посещение в бюрата по труда  както следва:

  • ДБТ Луковит – 05.02.2019г. от 09:30 часа;
  • ДБТ Червен бряг – 05.02.2019г. от 11:00 часа;
  • ДБТ Кнежа – 06.02.2019г. от 09:00 часа.
  • ДБТ В. Търново-07.02.2019г. от 14.00 часа
  • ДБТ Ловеч -12.02.2019г.-от 9.30 часа,
  • ДБТ Троян -12.02.2019г. от 11.30 часа