Стани преподавател | ДП Българо-Германски център за професионално обучение клон Плевен
bgdeen

Стани преподавател

Ако имате интерес да работите в областта на професионалното обучение и желаете да провеждате обучителни курсове, независимо в кой град се намирате, бихме се радвали да изградим едно ползотворно сътрудничество.