bgdeen
27
мар
2020

Преустановяване на учебните занятия в ДП БГЦПО клон Плевен във връзка с епидемичната обстановка в страната

Във връзка със Заповеди № РД-01-117/08.09.2020г., № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването учебните занятия в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ клон Плевен са преустановени до 12.04.2020 г. Отлага се и стартирането на планираните обучения.

Участниците в обучения, провеждани от ДП БГЦПО клон Плевен, ще бъдат информирани за датата на възобновяване на учебния процес.

Безработните лицата, включени в обучения с финансовата подкрепа на Агенция по заетостта, могат да се свържат с Дирекция „Бюро по труда“ за допълнителна информация относно реда за продължаване участието им в обучение.

Повече информация можете  да получите на телефони ни: 0887 573 558 и 0885 605 500.