bgdeen
18
май
2018

ДП БГЦПО Клон Плевен посрещна представители на Агенция по заетостта и Дирекции „Бюра по труда“

На 18.05.2018 год. в ДП „БГЦПО“ Клон Плевен се проведе работна среща с представители на Агенция по заетостта и Дирекции „Бюра по труда“ от различни региони на страната с цел запознаване с възможностите за обучение, предлагани от ДП „БГЦПО“ Клон Плевен и с разполагаемата материалната база – учебни зали, работилници, столова, общежитие.

На срещата бяха дискутирани актуални въпроси и проблеми, свързани с насочването на безработните лица, желаещи да повишат своята квалификация, участниците споделиха успехите и трудностите, които съпътстват информирането и мотивирането на потенциалните кандидати за обучение.

Присъстваха: г-жа Милка Райкова, Гл. експерт в отдел ПООВ на Агенция по заетостта и представители на: ДБТ Белоградчик, ДБТ Бяла Слатина, ДБТ Видин, ДБТ Лом, ДБТ Мездра, ДБТ Оряхово – филиал Мизия, ДБТ Дулово, ДБТ Исперих, ДБТ Разград, ДБТ Силистра, ДБТ Тутракан, ДБТ Търговище и ДБТ Петрич.

P1170072 P1170097 P1170123 P1170065