bgdeen
09
окт
2018

ДНИ НА ЕРАЗЪМ в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“

 

ERASMUSDAYS
Заповядайте при нас на 12 октомври 2018 г.,

13:00 часа, за да отбележим заедно Дните на програма Еразъм!

 

 

ДП Българо-германски център за професионално обучение – клон Плевен ще се присъедини на 12 октомври 2018 г. към събитията #ErasmusDays, като ще представи резултатите и въздействието  от проект „Стратегическото партньорство между бизнеса и професионалното обучение за дуално обучение“ (FokusDual), съфинансиран по Програма Еразъм+.

Участници по проекта, обучаващи на възрастни, преподаватели, наставници,  работодатели и обучаеми ще имат възможност да се срещнат и обсъдят продуктите изработени в рамките на проекта FokusDual, като идеален инструментариум за осъществяване на подкрепа за протичащите реформи в областта на професионалното образование и обучение в България с акцент върху професионалното обучение на възрастни чрез засилване на сътрудничеството между професионалното обучение и бизнеса. Иновативните аспекти на работа по проекта спомагат за подобряване качеството на обучение, усвояване на европейски тенденции и прилагането им в практическото обучение, запознаване с европейските образователни системи и повишаване на професионалните компетенции на преподавателите в ДП БГЦПО. Идеален инструмент за това представляват и изработените по проекта: Брошура за работодателите; Учебна програма за обучение на обучаващи на обучаващ персонал в предприятията TtT; Учебна програма за обучение на наставници; „Ръководство за участници в дуалното обучени“, адаптирано към конкретните рамкови условия за провеждане на дуално обучение в България; Разработени пет учебни програми за дуално обучение по пет професии от сферите на ИТК, хотелиерство, ресторантьорство, мебелно производство, металотехника.

В резултат от работата по проекта и ползотворното сътрудничество с европейските партньори по FokusDual, Програма „Еразъм+“, КА2, ДП БГЦПО – клон Плевен започна интензивно сътрудничеството и комуникация с фирма „Хамбергер България“ ЕООД. Бяха обучени 20 наставника от фирмата. Съвместно бе разработена учебна програма за дуално обучение на работници по специалността „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“. В настоящия момент 14 работника се обучават в ДП БГЦПО – клон Плевен по разработената програма и предстои обучението им в реална работна среда в базата на „Хамбергер България“ ЕООД.

На организирана фотоизложба ще бъдат споделени  снимки и  емоции на участници в международните мобилности в Германия и Австрия, осъществени в рамките на различни проекти на ДП БГЦПО по програма Еразъм+.