bgdeen
21
май
2020

Възстановяване на обученията в ДП БГЦПО –клон Плевен

Уважаеми курсисти,

Въз основа на Зап. №РД-01-24(19.05.2020 т.2 бй )на министъра на здравеопазването и при спазване на най-строги противоепидемични мерки се възобновяват присъствените учебни занимания в клоновете на ДП БГЦПО.

В тази връзка  възобновяваме курсовете както следва:

  1. Компютърна графика започва от 21.05.2020г. и продължава до 08.06.2020г.                                                                                                                                                                         

 ДКИ по теория:05.06.2020г.

 ДКИ по практика:08.05.2020г.

    2. Производство мебели започва от 21.05.2020г. и продължава до 29.05.2020г.

 ДКИ по теория: 28.05.2020г.

 ДКИ по практика: 29.05.2020г.

Напомняме на всички курсисти, че трябва да носят маски, да спазват  социална дистанция,  да използват дозатора с дезифектант монтиран на входа.

На всички курсисти ще се измерва и температурата  преди да влязат в учебните корпуси.