bgdeen

Професионално ориентиране и Обучение на обучаващи / наставници

 
Наименование на курса
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.16.02.2017 - 17.02.2017
Професионално ориентиране2 дни/16 уч.ч.22.06.2017 - 23.06.2017
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч12.10.2017 -15.10.2017
Обучение на обучаващи на възрастни/ наставници4 дни/ 40 уч.ч02.11.2017 - 05.11.2017