bgdeen

График за провеждане на курсовете с професионална квалификация

 
Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
Курсове, започващи през 2017-та година
2130601спец. "Компютърна графика";
проф. "Компютърен график"
ІІІ122 дни/960 уч.ч.01.03.2017 - 25.08.2017
5230502 Спец. "Компютърни мрежи"
проф. "Техник на компютърни системи"
ІІІ122 дни/960 уч.ч.01.03.2017 - 25.08.2017
5220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"ІІ84 дни/660 уч.ч.06.03.2017 - 06.07.2017
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч09.03.2017 - 05.05.2017
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч09.03.2017 - 05.05.2017
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.09.05.2017 - 15.05.2017
5820501Спец. "Вътрешни ВиК мрежи", проф. "Монтажник на ВиК мрежи"ІІ84 дни/660 уч.ч.13.03.2017 - 13.07.2017
КК "Инициативност и предприемачество "5 дни/30 уч. часа14.07.2017 - 20.07.2017
5820403спец. "Сухо строителство", проф. "Строител-монтажник"ІІ84 дни/660 уч.ч.20.03.2017 - 20.07.2017
КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/30 уч.ч.21.07.2017 - 27.07.2017
5430202Спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването"II84 дни/660 уч.ч20.03.2017 - 20.07.2017
8110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки"; проф. "Готвач"ІІ84 дни/660 уч.ч10.04.2017 - 10.08.2017
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч15.05.2017 - 07.07.2017
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.25.05.2017 - 31.05.2017
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч01.06.2017 - 25.07.2017
5820801спец. "Основни и довършителни работи", проф. "Помощник в строителството"І39 дни/300 уч.ч19.06.2017 - 10.08.2017
3410201Спец. "Прoдавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"ІІ84 дни/660 уч.ч.03.07.2017 - 30.10.2017
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч01.08.2017 - 26.09.2017
5820306спец. "Вътрешни облицовки и настилки", проф. "Строител"ІІ84 дни/660 уч.ч10.08.2017 - 07.12.2017
5430202Спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването"ІІ84 дни/660 уч.ч10.08.2017 - 07.12.2017
5230601спец. "Компютърна техника и технологии"; проф. "Монтьор на компютърни системи"ІІ84 дни/660 уч.ч14.08.2017 - 11.12.2017
4810101Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"ІІ84 дни/660 уч.ч.14.08.2017 - 11.12.2017
КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/30 уч.ч.04.09.2017 - 11.09.2017
5210901Спец. "Заваряване", професия "Заварчик"І39 дни/300 уч.ч12.09.2017 - 06.11.2017
4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"І39 дни/300 уч.ч09.10.2017 - 30.11.2017
5820306Спец. "Вътрешни облицовки и настилки", проф. "Строител"II84 дни/660 уч.ч01.11.2017-13.03.2018
5430202Спец. "Производство на мебели", проф. "Оператор в дървообработването"II84 дни/660 уч.ч20.11.2017-30.03.2018
5230502Спец. "Компютърни мрежи", проф. "Техник на компютърни системи"III122 дни/960 уч.ч27.11.2017-05.06.2018