bgdeen

Курсове по част от професията

Код по СППОО
Специалност /Професия (наименование на курса)/
СПК
Продължителност дни./уч.ч.
Период на обучение
23460101Бизнес администрация/
Офис-мениджър
ІІІ39 дни/300 уч.ч06.03.2017 - 02.05.2017
17620402Спец. "Подпомагане на възрастни"
проф. "Социален асистент"
ІІ39 дни/300 уч.ч03.07.2017 - 24.08.2017